Номер экземпляра
R-17569
Вид
Corvus cornix x C. (corone) corone
Местоположение
Саксония (Германия)
Место сбора
окр. г. Дрезден
Полная карточка